چالش کتابخوانی طاقچه : مینیمالیسم دیجیتال

اولش قبل از صحبت راجع به این کتاب لازمه این نکته رو گوشزد کنم که ما قر...