دلتنگی برای شخصیت ها ، مکان ها و دیالوگ های کتاب کیمیاگر

برای چالش کتابخوانی طاقچهکیمیاگر از آن دسته رمان های طولانی محسوب نمی...