چالش کتاب‌خوانی طاقچه: آواز کافۀ غم‌بار

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: آواز کافۀ غم‌بار
چیزی که در اولین نگاه، من را جذب کرد، تصویر روی جلد کتاب بود...