چالش کتاب‌خوانی طاقچه: جنگ چهره‌ی‌ زنانه ندارد

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: جنگ چهره‌ی‌ زنانه ندارد
این ماه باید کتابی در مورد جنگ جهانی دوم می‌خوندیم. دیدم اگه الان هم ا...