چالش کتابخوانی طاقچه: پیر پرنیان‌اندیش

چالش خرداد طاقچه آشنایی با سخت و آسان زندگی یک آدم معروف بود. من عاشق...