همه چیز نبودن

همه چیز نبودن
کتاب همه چیز بودن از امیلی واپنیک درباره آدم هایی هست که اسم های مختلف...