چالش کتابخوانی طاقچه: همه دروغ می‌گویند

چالش کتابخوانی طاقچه: همه دروغ می‌گویند
به نظر شما همه آدما راجع به علایق، گرایشات، نحوه تفکر و زندگیشون دروغ...