نقد و بررسی رمان ناطوردشت (جی دی سلینجر)

نقد و بررسی رمان ناطوردشت (جی دی سلینجر)
روایت زندگی نوجوانی بیکار و بی اخلاق؛ در خیابان های نیویورک..