ترجمه الغارات؛ روایتی از حکومت امام علی (ع)

ترجمه الغارات؛ روایتی از حکومت امام علی (ع)
ترجمهٔ الغارات خلاصهٔ ترجمه‌شده از کتاب «الغارات» نوشتهٔ ابراهیم بن مح...