چالش کتابخوانی طاقچه: احمد شاملو (دفتر یکم؛ شعرها)

دومین چالش کتابخوانی ۱۴۰۱ طاقچه کتاب شعری بود که آهنگ زندگی را عوض می‌...