من حکیم نیستم به این دلیل که میدانم ، بلکه حکیم هستم چون میدانم که نمی‌دانم

چالش کتابخوانی طاقچه