چالش کتابخوانی طاقچه: از قیطریه تا اورنج کانتی

چالش کتابخوانی طاقچه: از قیطریه تا اورنج کانتی
از 6 شهریور سال 97 شروع میشه، از طبقه‌ی زیرین بیمارستان بانک ملی، بخش...