چالش کتاب‌خوانی طاقچه: یادداشتی بر کتاب «دایی جان ناپلئون»

رمان طنز دایی جان ناپلئون، شرح داستان خانواده‌ای بزرگ، پرجمعیت و پر جن...