چالش کتابخوانی طاقچه : آکاتا جادوگر سفید

چالش کتابخوانی طاقچه : آکاتا جادوگر سفید
در این پست کتاب آکاتا جادوگر سفید جلد اول رو به صورت خیلی خلاصه وار بر...