چالش کتابخوانی طاقچه: دایی جان ناپلئون

چالش کتابخوانی طاقچه: دایی جان ناپلئون
بعد خوندن یه رمان طولانی با کلی شخصیت، دلت برای هیچ کدوم از شخصیت هاش...