چالش ۱۴۰۰ طاقچه: ۴۵۱ فارنهایت

کتاب ۴۵۱ فارنهایت انتخاب دوم چالش طاقچه‌ی من بود. این کتاب داستان و ال...