کتاب‌های خالد حسینی؛ نویسنده خوبِ افغان

کتاب‌های خالد حسینی؛ نویسنده خوبِ افغان
خالد حسینی نویسنده ایه که با کتاب هاش رنج انسان ها رو به تصویر می کشه....