چالش کتاب‌خوانی طاقچه: بیگانه

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: بیگانه
در این متن نگاهی شخصی انداختم به رمان بیگانه از آلبر کامو.