چالش کتابخوانی طاقچه: برنامه ریزی به روش بولت ژورنال

چالش کتابخوانی طاقچه: برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
معرفی کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال، اثر رایدر کارول، ترجمه‌ی زه...