چالش کتاب‌خوانی طاقچه: در ستایش اتلاف وقت

اتلاف وقت گناه نیست. :)