چالش کتابخوانی طاقچه : برجاده های آبی سرخ

مدت ها بود تعریف کتاب های استاد نادر ابراهیمی رو زیاد می‌شنیدم.اولین ک...