چالش کتابخوانی طاقچه: کتاب دزد

چالش کتابخوانی طاقچه: کتاب دزد
روایت دختری رو بازگو می‌کنه که در روزهای پرالتهاب جنگ جهانی دوم در آلم...