چالش کتابخوانی طاقچه | روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است

چالش کتابخوانی طاقچه | روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است
قایق کاغذی می‌ره و می‌دونم، که برای گریه کردن دیگه دیره!