معرفی رمان کوتاه «دیروز» از آگوتا کریستوف

معرفی رمان کوتاه «دیروز» از آگوتا کریستوف
در ابتدا، قبل از هر چیز می خواهم شما را با برنامه ی مربوط به کتاب و کت...