چالش کتابخوانی طاقچه: آکاتا؛ جادوگر سفید 1

چالش کتابخوانی طاقچه: آکاتا؛ جادوگر سفید 1
داستانی هیجان انگیز و مرموز در مورد دختری به نام سانی که درگیر اتفاقات...