چالش کتابخوانی طاقچه:دوستش داشتم

چالش کتابخوانی طاقچه:دوستش داشتم
آدرین مرد متاهلی است که با وجود دو بچه، تصمیم به ترک زندگی و شروع عشق...