فاطمه‌ام. در دانشگاه کارشناسی روانشناسی می‌خوانم و به ادبیات و فلسفه و نوشتن علاقه‌مندم.