آدمی که بارها شکست و رنج رو مزه کرده و محکم ادامه میده،در حال حاضر روان شناسی و فلسفه میخونم. قبلا هم ارشد MBA و نیزلیسانس بیولوژی و لیسانس اقتصاد بازرگانی خوندم، من در زمینه ی خودیاری کار می کنم.