کارشناس آزمایشگاه؛ علاقمند به عکاسی، کتاب و موسیقی :)