چالش کتابخوانی طاقچه:مزرعه حیوانات

چالش کتابخوانی طاقچه:مزرعه حیوانات
از جمله کتاب هایی که پر از نماد و سمبل هست و خیلی سخت میشه فراموشش کرد...