حدیث هستم و اینجا از کتاب‌هایی که می‌خونم می‌نویسم. IG: hathis1