چالش کتابخوانی طاقچه: همیشه ارباب

چالش کتابخوانی طاقچه: همیشه ارباب
درباره‌ی کتاب "همیشه ارباب"