«شاید نیاز داری با یک نفر حرف بزنی»، کتابی خواندنی و تاثیرگذار

«شاید نیاز داری با یک نفر حرف بزنی»، کتابی خواندنی و تاثیرگذار
یک کتاب‌ روانشناسی پر کشش که به کمک داستان‌ها مفاهیم ارزشمند و آموزنده...