اوتاکو، کرم کتاب، بلاگر، هکیکوموری، معتاد چیپس و موسیقی، خواننده و نویسنده فن فیکشن.