چالش کتاب‌خوانی طاقچه: دختری در قطار

چالش کتاب‌خوانی طاقچه: دختری در قطار
دختری در قطارقسمتی از کتاب: حفره‌های زندگی ابدی‌اند. باید اونا رو دور...