صرفاً تمرینی برای نوشتن و خلاصه ای از تجربه‌های شخصی یکی. پیج اینستا: www.instagram.com/ketab_stuff