درحال تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر - خوره اطلاعات - علاقمند به یادگیری زبان‌های مختلف - کتاب‌دوست :)