شازده کوچولوی عزیز!

شازده کوچولوی عزیز!
یک گلی هست که گمانم مرا اهلی کرده است...