تعداد کل لایک ها: ۳

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:????⭒
طاقچه؛ جایی برای خواندن کتاب الکترونیکی و شنیدن کتاب صوتی. می‌توانید با کتاب‌های مختلف در وبلاگ طاقچه آشنا شوید: https://taaghche.com/blog/